Gdzie można zastosować przepompownie ścieków oraz w jaki sposób są one skonstruowane?

Na terenach, które nie są wyposażone w ogólnodostępną grawitacyjną sieć kanalizacyjną, stosuje się specjalistyczne pompownie nieczystości. Mogą to być odpady sanitarne, naturalne czy pochodzące z fabryk.
Tego typu pompownie są wykorzystywane do mechanicznego przetłaczania albo transportowania nieczystości także na stosunkowo duże odległości.

Młoda kobieta

Autor: Marianne Ubaleht
Źródło: http://www.flickr.com

Jednak stosuje się je także tam, gdzie ukształtowanie terenu uniemożliwia wykorzystanie tradycyjnych sposobów transportowania. Takimi przeszkodami mogłyby być różnorodnego typu rzeki lub niesprzyjająca budowa geologiczna. Tego typu pompownie ścieków mogłyby zostać także zastosowane np. na osiedlach mieszkalnych. Układy kanalizacji ciśnieniowej zapewniają ekonomiczny i niezwykle wydajny transport nieczystości tam, gdzie zastosowanie tradycyjnych metod byłoby zbyt drogie. Pompownie można by użyć także w przypadku domów jednorodzinnych czy zakładów pracy, pól kempingowych czy moteli itp.

Czyżbyś miał ochotę na więcej tekstów na ten temat? Zachęcamy zatem do nowej strony – po prostu idź dalej i przeloguj się do naszego portalu.

Wodą nie zawierającą żadnych fekaliów można by dla przykładu zmywać parkingi.

Przepompownie nieczystości są zbudowane z jednej bądź dwóch pomp zatapialnych, specjalistycznego zbiornika na ścieki, układu, za pomocą którego można kontrolować układ oraz nim sterować, a również z układu hydraulicznego. Takie pompownie są całkowicie profesjonalnymi Urządzeniami, które są skonstruowane zgodnie z wymaganiami stawianymi przez normę PN-EN 12050-1.

Ich bieżąca obsługa ogranicza się jedynie do przeprowadzania regularnych kontroli zgodności działania mechanizmu. Co ciekawe, mogłyby zostać one zainstalowane tak na dworze, jak i wewnątrz budynków.