Czym jest audyt oraz jakie wyróżniamy jego rodzaje?

Audyt są to niezwykle liczne procedury oraz na ich bazie stwierdzić można by w jakiej kondycji finansowej jest przedsiębiorstwo oraz można by sprawdzić czy nie zaistniały żadne nieprawidłowości. Jest to bardzo ważna procedura, która zostać musi przeprowadzona w solidny oraz obiektywny sposób przez wyszkolone osoby.

Audyt jest procesem, za pomocą jakiego stwierdzić można czy system administrowania, który funkcjonuje w firmie zgodny jest z panującym prawem, wymogami, które wynikają z odgórnych norm, kanonami, które są przyjęte przez spółkę oraz oczekiwaniami klientów przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie audytu daje okazję sprawdzenia czy spółka prawidłowo działa i czy może osiągnąć wszelkie zamierzone cele. Odróżnić możemy audyt wewnętrzny, odbiorcy i certyfikacyjny. Audyt wewnętrzny jest prowadzony zazwyczaj przez przeszkolonych w odpowiedni sposób do takiego celu pracowników firmy, ale czasem może być zlecony zewnętrznej jednostce. Audyt klienta jest przeprowadzany przez klienta danego zakładu. Audyt certyfikacyjny jest przeprowadzany przez organizacje certyfikacyjne, które mogłyby wydać lub komornik sądowy września nie odpowiedni dokument na podstawie wyniku wykonanego badania.
owoce

Autor: Butz.2013
Źródło: http://www.flickr.com
Audytor musi posiadać odpowiednie kwalifikacje. Pracownicy firmy audytorskiej wykazywać się powinni znajomością dziedziny, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo, które jest poddawane testom. Posiada to bardzo duże znaczenie, gdyż w dużej mierze ma to wpływ na właściwą ocenę weryfikowanego sprawozdania finansowego. Audytorzy działający w spółce audytorskiej powinni być wszechstronnymi ekspertami. Prawidłowo jest, gdy audytorzy posiadają wiedzę finansową oraz podatkową, systemów informatycznych i wewnętrznej kontroli.

Dzięki temu przeprowadzony audyt w zupełności będzie efektywny i skuteczny. Przedsiębiorstwo będzie także mogło skorzystać z porad fachowców zwłaszcza w kwestiach problematycznych.