Pojęcia, które niby znasz, lecz nie jesteś w stanie wytłumaczyć, o co w nich chodzi. Czy także masz takie problemy?

Czy też tak macie, że czasami słyszycie po raz któryś jakieś sformułowanie, nieważne czy od znajomych, czy w telewizji, radiu czy jeszcze skądinąd, ale jak przyjdzie co do czego, to znaczy, jeśli macie wyjaśnić, co dane pojęcia oznacza, to zaczynają się problemy. Tyle razy słyszeliśmy tą nazwę i wytłumaczenie, że już myśleliśmy, że na pewno wiemy bez problemów, co znaczy dane pojęcie.

Niestety, to tak nie działa, szczególnie, kiedy pojęcia nie są tak wcale łatwe i mało skomplikowane. Przyjrzyjmy się właśnie takim pojęciom, które nie dość, ze ciekawe, to jeszcze mogą się przydać w każdym momencie naszego życia.

Na przykład pojęcie rejestracji znaku towarowego. Jest to chroniony prawnie element, przez to, że jest jedyny i niepowtarzalny, w sposób skuteczny odróżnia się od usług i produktów konkurencyjnych. Znak towarowy to może być wiele rzeczy, może być to rysunek, wyraz, ornament czy kompozycja kolorystyczna. Może także nią być forma opakowania lub towar, a nawet melodia czy inny sygnał dźwiękowy, używany przez danego przedsiębiorcę – w obrocie gospodarczym.

Bilbord reklamowy

Autor: Elliott Brown
Źródło: http://www.flickr.com

To ma na celu przede wszystkim uzyskanie spójnej identyfikacji swoich usług i towarów. Tak żeby klienci wiedzieli z jaką jakością mają do czynienia. W dużej ilości krajów na świecie, taki znak można zarejestrować w urzędzie patentowym. Sprawia to, że inne osoby nie będą mogły z niego korzystać. Ciekawym terminem jest także wspólnotowy znak towarowy. Powstał on głównie z myślą o stworzeniu dobrze funkcjonującego rynku wewnątrz wspólnoty UE. Twórcy tego znaku byli świadomi, że najistotniejsze jest właśnie stworzenie takiego wspólnotowego systemu znaków. Jest to gwarantem jednolitej ochrony na terenie całej Unii Europejskiej.

W tym temacie można także usłyszeć o osobistych prawach autorskich. Jest to grupa uprawnień, które przysługują twórcy utworu. Takie regulacje ochraniają powiązanie twórcy ze stworzonym przez niego dziełem. W polskim prawie to pojęcie reguluje artykuł 16 „Ustawy o prawo autorskie i prawach pokrewnych”. Jest to przypadek więzi niezbywalnej, która dodatkowo nie podlega zrzeczeniu się, która łączy twórcę z jego utworem. Jak widać, pojęcia te są nam znane, ale ich prawne wytłumaczenie może przysparzać kłopoty, dlatego więc tak trudno wytłumaczyć, o co nich w chodzi.