W jakich sytuacjach instalacja piorunochronu jest wymagana prawnie?

Ryzyko trafienia przez piorun w jednorodzinny dom, nie w każdym przypadku jest takie samo, jednak bez względu na to dobrze byłoby inwestować w odpowiednią instalację odgromową.

moda - wizerunek

Autor: Gaudencio Garcinuño
Źródło: http://www.flickr.com
W niezwykle dużym stopniu zwiększy to bezpieczeństwo wszystkich domowników.
W praktyce każdy właściciel domu jednorodzinnego, może zamontować piorunochron, zwłaszcza w wypadku, jeśli budynek jest wystawiony na niebezpieczeństwo pojawienia się tego niebezpieczeństwa. Istnieją jednak okoliczności, gdy instalacja takiego elementu jest podyktowana prawem. Określa to ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. i rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Taki piorunochron musi być założony w takiej sytuacji, kiedy powierzchnia budynku przekracza niż 500 m2, a wysokość 15 m, tlumacz norweski polski jest albo wykonany z surowców łatwopalnych albo takimi materiałami jest pokryty. Poza tym obowiązek zamontowania piorunochronu mają także osoby, które posiadają nieruchomość w regionie, który jest szczególnie wystawiony na wspomniane wyładowania meteorologiczne. Tego typu obszarami są wzgórza albo okolice dużych zbiorników wodnych (np. stawów). Istnieje ponadto współczynnik Nd, zatem zależność między średnią coroczną częstotliwością wyładowań a częstotliwością prognozowaną.

Niemniej jednak dobrze jest przemyśleć temat montażu piorunochronu także wtedy, gdy nie jest to nakazane przez prawo. W niebagatelny sposób wpływałoby to na zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i majątku w razie wystąpienia takich wypadków losowych.

konstrukcja piorunochronu nie jest szczególnie skomplikowana, jednak jego montaż trzeba oddać w ręce fachowców. Piorunochron składa się ze zwodów, przewodów odprowadzających oraz uziomów, chociaż od niedługiego okresu czasu na rynku są także odgromniki aktywne, które wymienionych zwodów nie mają.