Porady turystyczne, wycieczki i wyprawy wakacyjne – pacificpeche.pl

Tag Archive: marki

marki

Czym jest zewnętrzna reklama?

Na ogół reklamę outdoorową definiuje się jako reklamę zachodzącą poza miejscem zamieszkania odbiorców, której kluczowym zadaniem jest dotarcie do odbiorców w momentach, gdy znajdują się poza domem.
Ten typ reklamy zwykle lokowany jest w miejscach publicznej użyteczności, przy czynnych ciągach komunikacyjnych (ulice, chodniki) a także w środkach komunikacji miejskiej, a jej nadrzędnym celem jest promocja danej marki lub wyrobu dzięki dotarciu do dosyć szerokiego grona odbiorców – w tym także takich, którzy stronią od pozostałych form reklamy.