Jak osobiście wypełniać PIT?

Wypełnianie deklaracji podatkowych jest jednym z najistotniejszych obowiązków każdego obywatela. Urzędy Skarbowe na tej podstawie obliczają ewentualny zwrot z podatku. W swoich PIT-ach trzeba umieszczać wszystkie uzyskiwane przychody, w przeciwnym razie można się narazić na kłopoty ze strony urzędu.